top of page
Tìm kiếm

TikTok chuẩn bị ra mắt một ứng dụng chia sẻ ảnh cạnh tranh với Instagram

Ứng dụng mới có tên TikTok Notes, và một số người dùng TikTok đã nhận được thông báo 'mời chào' sử dụng nó!

TikTok chuẩn bị ra mắt một ứng dụng chia sẻ ảnh cạnh tranh với Instagram

Mới đây, một số người dùng TikTok đã nhận được thông báo mới về một ứng dụng chia sẻ ảnh mới chuẩn bị được tung ra trong thời gian tới. Ứng dụng này tên là Notes, cho phép người dùng chia sẻ ảnh với một dòng cảm nghĩ ngắn rất giống với Instagram từ Meta (Facebook).


Ứng dụng Notes mới sẽ hoạt động kết hợp với ứng dụng TikTok hiện nay giống với cách mà Instagram và Facebook hoạt động, khi đăng tải hình ảnh lên TikTok thì người dùng sẽ có thể đăng đồng thời lên Notes. Đây vẫn là một tính năng tùy chọn, người dùng vẫn có thể đăng tải nội dung một cách độc lập giữa 2 nền tảng này.


Trong thời gian gần đây TikTok đang có những thay đổi để mở rộng thêm những loại nội dung mà người dùng có thể đăng lên mạng xã hội này. Thay vì chỉ có thể đăng video dạng ngắn, người dùng đã có thể đăng bài viết chữ, video dài và trong thời gian tới là hình ảnh.


bottom of page